God dansk bog om Tavlemøder

God dansk bog om Tavlemøder

Vi er stolte over at præsentere denne nye guide i Tavlemøder. Bogen beskriver de mest anvendte formater og typer af tavlemøder. Du får en god indføring i de faldgruber og udfordringer, du typisk vil møde under implementeringen.

Køb bogen her.

Håndbogen er skrevet som en hjælp til dig, der arbejder med at skabe forbedringer gennem tavlemøder. Lean tavlen er det mest anvendte værktøj til procesforbedringer i Danmark. Tavlen er let at tage i brug og taler til vores kultur med inddragelse og diskussion.

Desværre har det vist sig, at man mange steder har måtte stoppe, fordi det ikke gav resultater. Denne håndbog indeholder råd om, hvorledes man får tavlemøder i gang og holder dem i gang. Sikre sig flowet af kontinuerlige forbedringer. Det overordnede budskab er enkelt: Koncentrer jer om at optimere jeres egne arbejdsprocesser og skab kontinuerlige forbedringer. Det skal gøre en forskel, at man står ved tavlen!

Bogen indledes med, at scenen sættes for tavlemøder: Hvad vil det sige at arbejde med kontinuerlige forbedringer? Derefter præsenteres nogle hovedtyper af lean  tavler, således at man vil være i stand til at designe en tavle, som rammer i solar plexus på det aktuelle behov.

Videre drøftes, hvilke regler der skal være omkring tavlemøder, hvem styrer, hvilke forventninger osv. Når man således har fået tavlemøderne i gang, vil der typisk komme nogle bump på vejen. De typiske udfordringer omtales, og der gives forslag til, hvorledes man kan tackle dem.

Nogle tror at arbejdet med tavlemøder kun foregår omkring tavlen. Det er imidlertid ikke her resultaterne skabes, det sker nemlig i arbejdet mellem tavlemøderne. Håndbogen omtaler de organisatoriske- og processuelle rammer for dette samt ledelses- og medarbejderrollerne.

Tavlemøder kan foregå i forskellige udviklingsstadier. I håndbogen opstilles en udviklingsmodel, som kan anvendes til at vælge fokuspunkter for forbedringer, så man videreudvikler eget tavlemøde.

Endelig til slut sammenfattes håndbogen i 10 bud for tavlemøder.

Forfatter: Lars Tegl Rasmussen

 

RELATED ARTICLES

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver ikke vist. Felter der skal udfyldes er markerede *

Bemærk, kommentarer skal godkendes inden de bringes.