Hvad nu, hvis Lise bliver ramt af en bus?!

Hvad nu, hvis Lise bliver ramt af en bus?!

Ja det er naturligvis et morbidt spørgsmål. Men det er er spørgsmål, du som leder skal have i baghovedet.

I enhver organisation er det kritisk, at der ikke er opgaver der kun kan udføres af en enkelt eller få personer. Som leder er man nødt til kynisk at tænke over hvad konsekvensen er, hvis en central medarbejder, ikke kommer på arbejde en dag. 

Lad os sige at vi i en virksomhed har "Lise" ansat. Hun er en super dygtig, vellidt  og engageret medarbejder, der er den eneste, der er rigtig god til at bruge et bestemt softwareværktøj, som vi er ret afhængige af. Det er jo glimrende og alt er for så vidt godt, forudsat Lise er til stede. Men er der egentlig nogen, der kan tage over i det tilfælde at Lise bliver ramt af en bus?

Ja, jeg plejer at sætte tingene lidt på spidsen når jeg udfordrer ledere, på netop den risiko det medfører at være afhængig af enkelt personer.

Viden er magt skal vi også huske og i den kontekst, kan det være svært for enkeltpersoner at dele deres viden. De vil miste "magt", når virksomheden ikke er så afhængig af netop deres person.

Kompetence matrixen er et godt værktøj, til at skabe klarhed over hver persons kompetencer og dermed få et overblik over hvor man som organisation er godt dækket ind og hvor man er mere følsom. 

Forløbet med at lave og opdatere kompetence matrixen, medfører vigtige samtaler medarbejderne imellem. Man kommer netop til at drøfte hvordan man i virksomhedens og teamets interesse, dækker hinanden af så man samlet set  bliver mindre følsom. Dermed kan man også lettere få folk, der føler de afgiver en del af deres særegne "magt", til at dele deres viden.

Du skal som leder også være opmærksom på at det kan være en udfordring for nogle medarbejdere, at blive sammenlignet med kolleger. Enkelte vil måske føle sig udstillet. Dette skal italesættes, så bekymrede medarbejdere bliver trygge ved Matrixen og ved formålet med at have den hængende.

Medarbejdere med få udfyldte felter kan også komme til at føle sig udsatte. Det er jo ikke så rart at være den, med færrest kompetencer. Så kan man godt føle at man sidder tæt på kanten, hvis der en dag skal skæres ned. Det er ikke motiverende, men netop denne følelse kan vendes til en motivation for medarbejderen, til at styrke sin viden og sine kompetencer.

Her er det netop pointen, at man skal hjælpe medarbejderen med at få udfyldt flere felter via træning og uddannelse. Dette er et vigtigt budskab, der er med til at sikre en fortsat udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Dygtige medarbejdere med et bredere kompetenceområde, styrker organisationen, og mindsker risikoen for at man rammes hårdt, hvis folk ikke dukker op en dag.

En kompetence matrix er et godt værktøj, til at skabe overblikket og sikre en struktureret udvikling af medarbejderne.

Se vores Kompetence matrix whiteboards her.

 

RELATED ARTICLES

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver ikke vist. Felter der skal udfyldes er markerede *

Bemærk, kommentarer skal godkendes inden de bringes.