Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal "Online Dispute Resolution" (ODR) kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: Link til ODR hjemmeside 

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse service@leantools.dk

Vi vil altid foretrække at have en dialog med dig inden du eventuelt klager, kontakt os på telefon 38 12 43 34, eller skriv til os på mailen: service@leantools.dk, hvis der er noget der ikke lever op til dine forventninger.

Retur