Vi styrker kommunikationen mellem dine  interessenter, via konstruktive tavlemøder med fokus på dag til dag driften.

Workshop: Tavlemøder

Vi faciliterer jeres tavlemøde og hjælper jer godt i gang med at bruge dette væsentlige værktøj i praksis. 

Det gode tavlemøde er en vanskelig disciplin. Især er det over tid svært at bevare fokus og få alle til at bidrage konstruktivt.

En væsentlig  udfordringerne med at få tavlemøderne til at fungere er, at man ikke fra starten har haft det rigtige fokus og at deltagerne ikke er blevet trænet tilstrækkeligt i gensidigt at sikre udbyttet fra tavlemøderne for alle interessenter.

For at opnå ejerskab, indretter vi den første tavel sammen med dine medarbejdere,  tilpasset de specifikke behov samt måltal og andre ønsker som stavlen skal støtte jer i at holde fokus på. 

Derefter faciliterer vi  tavlemøder og sikrer at I får  det største udbytte af jeres arbejde med tavlerne, via nogle enkle og klare regler.

En stor del af workshoppen består I at arbejde med kommunikationen omkring tavlemødet, således at mødet foregår i en god konstruktiv tone og stemning, samt giver det ønskede udbytte for alle deltagerne.

Der sættes særlig fokus på at udvalgte mødeledere bliver selvdrevne omkring facilitering af tavlemøder.

Denne workshop er intensiv og praktisk funderet i jeres behov og med fokus på jeres  udfordringer.  

 Tavlemøder og målstyring

 

“Det svære gør vi straks, det umulige tager en lille smule længere"

Motto – The Seabees: US Naval Construction Force

 

Workshop: Tavlemøder

 • Varighed: 1 dag; ca. 8 timer
 • Antal deltagere: Op til 12 for det bedste udbytte
 • Sted: I din virksomhed eller eksternt efter ønske.
 • Workshoppen faciliteres af en erfaren Lean konsulent. 
 • Vi medbringer alle materialer.

Pris: Kr. 12.500,- ex. moms.

Flere dage kan tilkøbes efter behov.

Vi tager forbehold for gældende Corona restriktioner. 

Prisen inkluderer kørsel i Danmark

Forløbet har til formål at skabe et konstruktivt miljø omkring Tavlemøder, som redskab for kommunikation mellem interessenter. Der er fokus på drift, men andet kan aftales. 

Workshoppen tilpasses din branche og type af organisation.

Vi har erfaring med blandt andet:

 • Administration og handel.
 • Maskinindustri og montage.
 • Trævare produktion.
 • Fødevare produktion.
 • Plastindustri.
 • Service.
 • Byggeri.

Kurset kan gennemføres på Engelsk

 

Agenda for Værdistrømsanalyse - 1 dag:

Formiddag

Eftermiddag

Evt. flere dage/timer

 Agenda:

 • Introduktion til Tavlemøder.
 • Gennemgang af forløb og målsætning.
 • Drøftelse af virksomheden og dens udfordringer.
 • Indretning af tavlen.

 

Agenda, tilpasses formålet f.eks:

 • Tavlemøde rollespil
 • Gennemførelse af test tavlemøde.
 • Eventuelle korrektioner af tavle samt agenda.
 • Tavlemøde Kick off.

 

Efter behov, f.eks:

 • Konsulenten følger flere tavlemøder. 
 • Kaizentavlemøder og PDCA.
 • Generel Lean træning.
 • Kaizen blitz, med praktisk træning i brug af relevante lean værktøjer. 

 

 

 

 

Book din Tavlemøde  workshop i dag.

Kontakt os for mere information om workshops og hvordan vi kan hjælpe dig  i gang med Lean:

Kontakt Optimeringskonsulent, Jørgen Brandt

Telefon: 50 29 24 28

E-mail: jbr@leantools.dk