Vi styrker din strategiudrulning via implementering af Hoshin Kanri metoder.

Workshop: Hoshin Kanri PD-matrix kickoff - 1 dag

Sammen med din direktion og ledergruppe, implementerer vi Policy Deployment via Hoshin Kanri metoder med PD-matrix og Scorecard for løbende opfølgning.

Strategi udrulningen og den løbende opfølgning er en svær disciplin for mange virksomheder. Med Hoshin Kanri metoderne sikres overblik og fremdrift, gennem et visuelt overblik hvor de overordnede 3-5 års strategier er nedbrudt i årlige delmål, for de enkelte områder i virksomheden. Derunder opdeles disse delmål yderligere i eksekverbare målsætninger som de enkelte områder gennemfører.

Gennem workshoppen sættes deltagerne i stand til at anvende metoderne, samt opstille et Policy Deployment  matrix på det øverste niveau, hvor områders delmål fremgår. Policy Deployment matrix kendes også under betegnelsen PD-diamant.

Underliggende niveauer kan tilføjes via yderligere workshops, med eller uden støtte fra vore konsulenter (tilkøbes efter behov).

Denne intensive workshop har netop til formål at deltagerne selvstændigt kan arbejde videre med deres egne område PD-matrix.

 Hoshin kanri Policy Deployment matrix 2021

 

“We are doomed to failure without a daily destruction of our various preconceptions"

Citat – Taiichi Ohno
 

Workshop: Hoshin Kanri 

Varighed: 1 dag, også weekends

 • Antal deltagere: Op til 12 for det bedste udbytte
 • Sted: I din virksomhed.
 • Workshoppen faciliteres af en erfaren Lean konsulent. 

Pris: Kr. 12.500,- ex. moms.

Flere dage kan tilkøbes efter behov.

Vi tager forbehold for gældende Corona restriktioner. 

Prisen inkluderer kørsel i Danmark

Workshoppen har til formål at skabe et fundament for at arbejde metodisk med PD-matrix policy deployment via Hoshin Kanri metoder. 

Workshoppen tilpasses din branche og type af organisation.

Vi har erfaring med blandt andet:

 • Administration og handel.
 • Maskinindustri og montage.
 • Trævare produktion.
 • Fødevare produktion.
 • Plastindustri.
 • Service.
 • Byggeri.

Kurset kan gennemføres på Engelsk

 

Agenda for Hoshin Kanri - 1 dag:

Formiddag

Eftermiddag

Evt. flere dage

 Agenda:

 • Introduktion til Policy deployment via Hoshin Kanri
 • Gennemgang af forløb og målsætning.
 • Strategier generelt.
 • PD-matrix opstilling

 

Agenda:

 • PD-matrix fortsat
 • Action plan og korrigerende handliner
 • Scorecard
 • Opsummering og forslag til videre arbejde med DP-matrix på underliggende niveauer. 

Efter behov, f.eks:

 • PD-matrix opstilling for flere niveauer.
 • Opfølgningsmøde ledelse.
 • Problemløsning. 

 

 

 

 

Book din Hoshin Kanri workshop i dag.

Kontakt os for mere information om workshops og hvordan vi kan hjælpe dig  i gang med Lean:

Kontakt Optimeringskonsulent, Jørgen Brandt

Telefon: 50 29 24 28

E-mail: jbr@leantools.dk