Således kommer du godt i gang med din Lean implementering

Vi kan hjælpe dig i gang, eller du kan gøre det selv via nedenstående fremgangsmåde, der virker.

Kickstart din Lean implementering og skab kontinuerlige forbedringer gennem Kaizen, så dette bliver normen og en del af din virksomheds “DNA".
Det at blive lean som virksomhed, handler om at der laves forbedringer hver dag.

Alle virksomhedens interessenter skal have fokus på forbedringer. Via små skridt og en konstant fremdrift, skaber vi sammen store blivende resultater.
Lean implementering handler om fjerne spild og derved at forbedre processer og arbejdsgange, via Kaizen. Således er det afgørende at medarbejderne lærer at skabe forbedringer via Kaizen.
At komme godt i gang og at bevæge sig i den rigtige retning, er altafgørende for at få succes med Lean implementeringen.

Du kan selv gøre det og nå langt, men med støtte fra en erfaren Lean konsulent, bliver det lettere og du undgår mange faldgruber.

Et kortsigtet mål i processen er at "klæde" folk med proceskendskab på, så de hurtigt kan drive implementeringen.

Start med at se på værdibegrebet, som Womack og Jones beskriver i de 5 Lean principper, fra bestseller-bogen Lean Thinking.

Fejlagtigt begynder man ofte med at bruge nogle af “Lean værktøjskassens" værktøjer, uden at vide om det er netop disse specifikke værktøj, der giver det største udbytte og fjerner en stor udfordring. Eksempelvis laves der ofte 5S for at opnå orden og ryddelig.
Kaizen starter ikke i “Lean Værktøjskassen", Kaizen starter med at afdække de problemer og udfordringer man har. Derefter bruges relevante værktøjer fra Lean værktøjskassen, til at fjerne eller mindske udfordringerne.
Når Lean implementeres rigtigt og blivende, opnås der meget store resultater og fordele for virksomheden. Disse resultater er ikke kun økonomiske, arbejdsmiljøet og arbejdsklimaet forbedres også væsentligt.

Modellerne beskriver produktion, men principperne og metodikken bruges også til administrative processer.

 

Lean principper (efter Womack og Jones):

 

Kick Start din Lean implementering således:

Med udgangspunkt i de 5 velafprøvede Lean principper, gennemføres et praktisk forløb der sikrer, at medarbejderne bliver i stand til at se spildet og tænke Lean, samt gennemføre kontinuerlige forbedringer via Kaizen.

Der udpeges en gruppe medarbejdere, der er repræsenteret bredt i organisationen. Disse personer kan kaldes “Lean Leads" og er personer, der skal være lidt foran deres kolleger, omkring viden om Lean. På den måde vil de være med til at drive forandringerne og støtte deres kolleger i processen.

De udpegede “Lean leads" trænes efter nedenstående model, i et intensivt forløb.

Modellen er baseret på praktisk arbejde i organisationen og er således ikke en teoretisk undervisning, i Lean og hvad man burde gøre.
Det vil være virksomhedens egne og konkrete udfordringer og problemer, der arbejdes med i forløbet. Det er væsentlig lettere for deltagerne at forholde sig til egne oplevelser og udfordringer, fremfor teoretiske modeller.

Derved vil arbejdet ikke mindst give resultater der kan måles og der skabes samtidig, en helt nødvendig bevidsthed, ejerskab og et konkret fokus på spild og forbedringer.

 

Læringsforløb for Værdistrøm, problemløsning og Kaizen:

Det femte Leanprincip betyder at organisationen arbejder målrettet med Kaizen.

Vejen dertil går via ovenstående punkter A-B-C-D. Der Undervejs forbedres og fører mod opnåelse af Lean principperne Flow og Pull.

Punkterne A-D gentages reelt i det uendelige; Kontinuerlige forbedringer.

Dette praktiske læringsforløb, giver udbytte straks og giver medarbejderne netop den nødvendige forståelse for kontinuerlige forbedringer og Kaizen, fremfor blot et kortsigtet og usammenhængende fokus på “Lean værktøjer".
Der er fokus på at medarbejderne skal blive “selvkørende" hurtigst muligt.

Derved er der normalt kun brug for direkte konsulent hjælp, i en kortvarig men dog afgørende periode.

Medarbejderne lærer at finde og prioritere de problemer, der er vigtigst at fjerne først. De lærer desuden at finde ind til kernen af problemerne, via Lean værktøjer. Ikke mindst lærer de at anvende kaizen tilgangen til at fjerne problemer og udfordringer permanent.
Lean værktøjer som f.eks. 5S, S.M.E.D., Poke Yoke og Kanban bringes i spil når det giver mening, for at løse konkrete problemer.

Kaizen forløbet indeholder brug af værdistrøms-analyse og A3 Problemløsning.

Adskillelsen og rækkefølgen herover giver blot den enkleste tilgang i læringsprocessen.

 

Lean Kickstart forløb:

Vi hjælper dig i gang med din Lean implementering, via vores "Lean Kick start" forløb.
Vores konsulenter har gennemført “Lean Kick Start" med succes hos adskillige virksomheder. Vi kan også hjælpe dig.

Målet er at virksomheden gennem deres “lean leads" og øvrige medarbejdere, efter en så kort periode som muligt, er i stand til at fortsætte Kaizen arbejdet uden konsulentstøtte. Forløbet er i høj grad baseret på “Learning by Doing".
Forløbet er baseret på 2 dages intensivt arbejde med en af virksomhedens værdistrømme. Hvor udfordringer og problemer der medfører spild, bliver identificeret.

Derefter lærer deltagerne hvordan disse problemer og udfordringer, nedbrydes i delopgaver der løses via Kaizen.

Flere dage med konsulent støtte, kan være gavnlige at tilføje til forløbet. Disse ekstra dage kan bruges til yderligere støtte til f.eks. problemløsning eller træning i Leanværktøjer, der skal bruges til at løse konkrete opgaver. Det kan også være fordelagtigt at få mere støtte til PDCA opfølgningen over en periode.
Det er almindeligt at afholde et fast tavlemøde (Kaizen tavle), f.eks. hver uge eller hver anden uge, hvor status for de enkelte opgaver drøftes og det aftales hvad der skal gøres, hvis der f.eks. er opgaver der er bagud eller ikke kan sættes i gang.

 

Agenda for Lean Kick start:

Dag 1

Hel dag:

Agenda:

 • Hvad er Lean
 • Gennemgang af forløb og mål
 • Drøftelse af virksomheden og dens udfordringer
 • Opstilling af første værdistrøm
 • Opstilling af fremtidig værdistrøm

Dag 2

Hel dag:

Agenda:

 • Prioritering af udfordringer fra Værdistrømmen
 • Gennemgang af Problemløsnings-værktøjer
 • Opstart på løsning af første problem med A3
 • Gruppearbejde med A3
 • Træning i Kaizen forløb og PDCA
 • Opstilling af metoder for opfølgning med PDCA.

Dag 3 – dag XX

Agenda efter behov, f.eks:

 • Opfølgning på igangværende problemløsning.
 • Opstilling af næste værdistrøm, med prioritering.
 • Træning af Lean Leads mf. i brug af relevante “Lean værktøjer".
 • Praktisk gennemførelse af forbedring, ved brug af relevant “Lean værktøj" – “Kaizen blitz".

 

Ledelses involvering er vigtig:

Det at arbejde med implementering af Lean fungerer kun hvis ledelsen er med og driver processen via f.eks. en Lean Styregruppe. Konsulenten bør være en del af denne styregruppe i en periode, indtil Ledelsen er fortrolig med metoderne og de KPI´s der skal bruges til at følge fremdriften. Lean Styregruppen sammensættes af personer der har den fornødne beslutningskompetence og viden, således at alle spørgsmål, udfordringer og ønsker  i forbindelse med Lean arbejdet kan afklares i gruppen. 

 

Der skal afsættes tid til forbedringer:

Det er afgørende at der er tid til at arbejde med Lean og gennemføre de enkelte opgaver. Der skal ikke sættes flere opgaver i gang end organisationen kan gennemføre uden et for stort pres. På den anden side skal det sikres, at der er resurser nok til at holde en konstant fremdrift.

Hvis organisationen ikke har den fornødne tid til rådighed, vil opgaverne ikke blive løst og Kaizen arbejdet, vil ikke blive en rutine for organisationen.

Husk på at den tid der anvendes til forbedringer i dag, er en investering der giver mere tid i morgen.

 

Kontakt os hvis du vil vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig i gang med Lean: Telefon: 50 29 24 28 eller e-mail: salg@leantools.dk