Lean implementeret i administrative processer giver et stort udbytte for de virksomheder der konsekvent implementere teknikker og værktøjer. De succesrige virksomheder har oplevet at deres omkostningsniveau er faldet drastisk, samtidig med at produktiviteten er steget betydeligt.

Vi har samlet gode bøger om Lean i Administrationen. Både bøger der beskriver metoder og værktøjer samt bøger der beskriver cases hos virksomheder der har haft succes med Lean, og i nogle tilfælde har haft en lang og vanskelig vej til sucessen.