Productivity Press

5S for Operators

289,00 kr

Productivity Press

5S for Operators

289,00 kr

Beskrivelse

Shopfloor Series er skrevet på en letlæst facon der henvender sig til operatører og mellemledere, i sin praktiske tilgang. Der har gjort serien så populær.
Denne serie beskriver hovedprincipperne bag de mest anvendte Leanværktøjer. Med sin letlæste og systematiske opbygning giver bøgerne en god basisviden og inspiration til det videre Leanarbejde.5S for Operators gennemgår systematisk metodikken i at gennemføre 5S baseret på Hiroyuki Hirano's principper om at 5 søjler: Første søjle: Sorter, behold det der bruges og fjern det der blot er i vejen. Anden søjle: Sæt i system: Sørg for at det der bruges er let tilgængeligt og synligt placeret, så det hurtigt kan findes når det skal bruges og så det let ses hvis det mangler. tredie søjle: Systematisk rengøring. Fjerde søjle: Standardiser. Alle er klar over hvordan niveauet skal være og hvordan ting gøres. Femte søjle: Selvdisciplin. Sørg for at niveauet holdes, så det indledende arbejde ikke udvandes, men indsatsen kontinuerligt fortsætter. Læs denne bog og få kendskab til grundreglerne i 5S Sammen med de øvrige bøger i Shopfloor serien giver 5S for Operators, en god basisviden for enhver der deltager i Leanarbejde eller ønsker at vide mere om Lean.

Forfatter: Productivity Press, USA

ISBN-13: 9781563271236
ISBN-10: 1563271230

Sprog: Engelsk

Antal sider: 121

Udgivelsesår: 1996